RAMAZONOV, N.; YUSUPOVA, U.; EGAMOVA, F.; SYROV, V. Anti Stress Activity of Phytoecdysteroids Isolated from Aerial Part of Silene claviformis. Chemical Science International Journal, v. 29, n. 7, p. 9-17, 5 set. 2020.